Hvordan tages p-piller?

I første cyklus begyndes behandlingen på første menstruations dag og man tager så en tablet i døgnet almindeligvis i 21 dage.

  • Det er fornuftigst at indtage p-pillen på nogenlunde samme tidspunkt hver dag f.eks. i forbindelse med aftentandbørstning
  • Når de 21 dage er gået, er første pakning opbrugt, og der holdes tabletpause i syv dage
  • I denne uge vil du få menstrua­tion. Den kan være af mindre styrke og vare færre dage end tidligere
  • Menstruationen kan også sætte ind endnu mens man spiser p-pillerne, men man skal fortsætte med den daglige pille efter forskriften, selv om der kommer blødning
  • Enkel­te oplever, at menstruationerne helt udebliver. Hvis tabletterne er taget efter forskrifterne, kan man være ligeglad med disse uregelmæs­sigheder. Men man er selvfølgelig altid velkommen hos sin læge for at diskute­re problemerne, og nogle ønsker måske at få lavet en graviditets­test, hvis de ikke har haft menstruationer i flere måneder
  • Hvis man er rask, vender blødningsmønstret tilbage til det normale, når man ophører med p-piller
  • Man kan også blive gravid fra første periode efter ophør med p-piller